Društvo za upravljanje investicionim fondovima "PRIMA" a.d. Podgorica

  • Promo

  Novosti


  OBAVJEŠTENJE O PRENOSU POSLOVA UPRAVLJANJA OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOM HLT FOND

  Obavještavaju se vlasnici investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda HLT FOND o prenosu poslova upravljanja fondom....

  Obavjestenje .pdf

  Materijal za trecu redovnu skupstinu ZIF HLT FOND a.d. Podgorica

  -

  Zapisnik sa redovne skupstine akcionara ZIF HLT FOND AD od 13.pdf
  Izvjestaj o poslovanju ZIF HLT 2016.pdf
  finansijski izvjestaji ZIF HLT FOND 2016.pdf
  Revizorski HLT ZIF 2016.pdf

  Treca redovna skupstina akcionara ZIF HLT FOND a.d. Podgorica

  -

  saziv za 3.redovnu skupstinu.docx

  Druga redovna skupština akcionara Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. Podgorica - II saziv

  -

  Obavjestenje o sazivanju druge redovne skupstine akcionara ZIF HLT Fonda - 2016..pdf

  Izvjestaj o obavezama OIF HLT FOND Podgorica za 2015.godinu

  Po zahtjevu Komisije za hartije od vrijednosti 04/3-1765/4-16 od 10.11.2016. objavljujemo tabelu "Izvjestaj o obavezama OIF HLT FOND Podgorica za 2015.godinu" koja se nalazi u okviru godisnjeg izvjestaja o poslovanju Otvorenog investicionog fonda HLT FOND za 2015.godinu

  IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA HLT FOND PODGORICA za 2015 godinu.pdf

  Materijal za skupštinu akcionara Zatvorenog investicionog fonda HLT FOND a.d. Podgorica

  -

  Izvjestaj o poslovanju ZIF HLT za 2015.pdf
  FIZIF-2015..pdf
  revizorski izvjestaj ZIF HLT FOND 2015.pdf

  Druga redovna skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda HLT FOND a.d. Podgorica - 2016.godina

  -

  Obavjestenje o sazivanju druge redovne skupstine akcionara ZIF HLT Fonda - 2016..pdf

  Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda HLT FOND a.d. Podgorica – II saziv

  -

  oglas za skupstinu ZIF HLT Fonda za 2015..pdf

  Saziv prve redovne skupštine akcionara ZIF HLT FOND A.D. Podgorica

  -

  oglas za skupstinu ZIF HLT Fonda za 2015..pdf

  Obavještenje

  Obavještenje o promjeni naknade za upravljanje investicionim fondovima...

  Obavjestenje.pdf